Meer zelfonderzoek

Bewegen

Bij het bewegen worden we ons gewaar hoe een blokkering of een andere gedachte- of gevoelsinhoud in ons lichaam zijn weerslag heeft. We geven er dan uitdrukking aan in een houding of beweging, als een standbeeld dat die blokkering symboliseert of een danser die er in onze eigen choreografie een voorstelling van geeft.

Werken met beelden

Het werken met beelden bestaat hierin dat we de gedachte- of gevoelsinhoud waaraan we bezig zijn concreet gestalte laten krijgen ‘voor ons geestesoog’.

Bijvoorbeeld als het gaat om angst?

  • Hoe groot is de angst?
  • Wat is de kleur van de angst?
  • Wat voor vorm heeft hij?
  • Hoe voelt het als we hem aanraken?
  • Hoe ruikt hij?
  • Hoe klinkt hij?
  • En als het een stem heeft: wat zegt hij ons?

Waardevolle veranderingen kunnen zich met name voordoen bij sterk geladen negatieve beelden, zoals grote inktvissen, reuzenspinnen, fantasiemonsters, heksen en tovenaars.

Ontmoet deze wezens, raak er vertrouwd mee, luister wat ze te zeggen hebben.

Het geheim is altijd de moed te hebben om het negatieve beeld onder ogen te zien en het geduld te hebben om dat even uit te houden.

Heel vaak begint er een transformatie als we er lang genoeg bij blijven en de gevoelens die erbij horen laten opkomen.

Als je geen raad weet met het beeld, ook nadat je het ten volle onder ogen hebt gezien, kun je er een of meerdere tekeningen van maken. Op een gegeven moment kan het tot uitdrukking gebrachte beeld zich duidelijker kenbaar maken en een bruikbaardere vorm aannemen.

Schrijven

Als we vrijuit gaan schrijven over het onderwerp van onze keuze, zullen we merken dat we dingen uiten waar we niet eerder aan gedacht hadden.

We moeten expliciet formuleren wat we impliciet voelen en daarmee verhelderen we voor onszelf wat misschien eerst een duistere brij was.

Zo kunnen we ook komen tot conclusies en nieuwe inzichten over te nemen stappen. In elk geval zullen we in onszelf gezorgd hebben voor een soort zuivering (katharsis).