De analyse van de vrije tekening

Dan kijken we opnieuw, nu meer analyserend:

  • Wat is de stijl van de tekening ? – kinderlijk, veelomvattend, gejaagd, mechanisch, enz.
  • Hoe hebben we kleuren gebruikt  ? – aan- of afwezigheid van kleur, contrast of harmonie, lichte of donkere tinten, enz.
  • Hoe is de ruimte ingevuld  ? – druk, leeg, opdringerig, onpersoonlijk, knus, onregelmatig ?
  • Is de tekening statisch of dynamisch ?  – als er beweging in zit, kijk dan of deze vloeiend, hoekig, hortend of gewelddadig is.
  • Hoe verhouden zich de verschillende elementen tot elkaar ? – staan ze tegenover elkaar, apart, dansen ze samen, gaan ze uiteen ?
  • Wat is de algemene sfeer ? – somber, vrolijk, intens, enz.

Schrijf de antwoorden in je notitieboekje.