Het kleuren van een Mandala

Anita Spiegels

Het kleuren van een Mandala

  • Kleur zoveel mogelijk in zachte laagjes en bouw zo de kleur op. Als je in een keer heel hard met je potlood op het papier drukt, plet je a.h.w. de korrel van het papier en dan krijg je een hard glimmend oppervlak van de kleur. Dus laagje voor laagje vul je de korrel van het papier.
  • Mengen in laagjes 
    Door verschillende kleuren in zachte laagjes over elkaar op te brengen krijg je een mooi kleurmenging.
  • Mengen in laagjes en verzachten van de kleur
    Door te variëren met de druk op je potlood kun je mooie vervloeiingen krijgen van de kleur. Door de druk op het potlood tijdens het kleuren geleidelijk  te verminderen tot je het papier amper nog raakt, krijg je een mooie vervaging van de kleur. Herhaal dit minstens 3x. Hierbij kun je ook kleuren mengen.
  • Fluwelend kleuren
    Je kleurt in zachte laagjes waarbij je het potlood zachtjes roteert. Je kleurt in kleine ronddraaiende bewegingen. Ook hier kun je de kleuren weer mengen.